Utvärdering 2017

Småland China Support är en offentligt finansierad verksamhet där det inte är helt enkelt att veta om det levererade värdet motsvarar kostnaderna. För att få veta om vi motsvara klienternas förväntningar och vad vi kan förbättra är det viktigt att då och då låta en utomstående part lysa igenom verksamheten. Därför har Oxford Research utvärderat näringslivsarbetet i Småland China Support. I stort sett verkar de flesta av våra klienter väldigt nöjda med resultat och bemötande men det finns naturligtvis också saker att förbättra.

Slutrapport_Oxford Research

Vi utvecklar Smålands Shanghaikontor. Följ oss på Facebook.

Smålands Shanghaikontor har funnits i mer än tre år och har hjälpt över 150 företag att inleda affärer i Kina eller öka sin kunskap om denna gigantiska marknad. Vi har också rekryterat över 200 kinesiska studenter till Linnéuniversitetet, varav de flesta pluggar ett par år i Småland innan de tar steget ut i arbetslivet, i Kina, Europa eller någon annan plats i världen.

Till och med 2014 medfinansierades kontoret av EU:s regionala utvecklingsfond men från och med 2015 bekostar vi själva i Småland satsningen. Nu gör vi alltså som vi är vana vid i Småland och på Öland – ska det bli nånting gjort får vi ordna det själva!

Vi tackar regionala fonden och Tillväxtverket för ett gott samarbete under åren.

Smålands Shanghaikontor kommer nu att förändras på ett par olika sätt, bland annat kommer personalen att utökas med en person som arbetar med företagen redan på hemmaplan.

fbsida

En annan förändring är att vi byter till Facebook som huvudsaklig kommunikationskanal. Det innebär att den här bloggen kommer att ersättas av en sida på  Facebook. Där kommer du att kunna följa arbetet och interagera med oss.

För att se oss i ditt facebook-flöde så behöver du bara trycka på gillaknappen på sidan.

gilla

 

Glasutställning i Suzhou

18 maj invigdes utställningen Light Fire Life – Swedish Glass in China i den välkända kinesiska staden Suzhou strax utanför Shanghai.

ViktoriaSpeach

Sveriges Generalkonsul Viktoria Li talar på invigningen. Foto: Nina Skogslund Giacomeli

Bland talarna på invigningen fanns Sveriges generalkonsul i Shanghai, Viktoria Li och vice-borgmästaren av Suzhou, Mr. Wang Qishan.

Utställningen är ett gemensamt initiativ mellan Suzhou Museum och Regionförbundet i Södra Småland.

Utställningen pågår i tre månader där hundratusentals kineser kommer kunna uppleva Sveriges – Smålands glasriket. Totalt 145 olika glasobjekten – allt från 1800-tals antik till moderna konstverk – ställs ut.

Paralellt med utställningen pågår även försäljning av svenska glass, där Kosta-Boda & Orrefors and Bergdala är representerade.

Glasutställning i Suzhou

Foto: Nina Skogslund Giacomeli

Utställningen fick stor uppmärksamhet över hela Kina på både nationella och regionala media.

 

Tunga Fordon på besök

Två personer från branschföreningen Tunga Fordon i Växjö besökte Shanghai 9-12 december. Resan var en del av föreningens internationella arbete, där man vill undersöka förutsättningarna för eventuella affärsmöjligheter för medlemsföretagen på den globala marknaden.
Shanghaikontoret arbetade fram ett fullständigt program och ordnade alla möten och besök för delegationen. Delegationen blev mycket nöjd med resan på alla sätt.

3307_large_3cropped_image

Träsatsningen går vidare

IMGP9246

I oktoberrapporten kunde du läsa om en eventuell förstudie som skulle göras för att ta fram förutsättningarna för mindre sågverk att gå ihop på den kinesiska marknaden. Under december hade Shanghaikontoret två möten med Träregion Småland och Träcentrum i Nässjö och som resultat av det har vi jobbat fram ett konkret förslag om hur förstudien ska genomföras har nu arbetats fram. Istället för en traditionell förstudie kommer vi tillsammans att genomföra en effektivare process:

 1. Ta fram en dagsfärsk marknadsanalys med fokus på möjligheterna i Kina för svenska trävaror. Shanghaikontoret har i detta uppdrag förankrat branschexperten Mr. Li Peixing på Shanghai Timber Trade Association. Mr. Li kommer leverera en skriftlig marknadsanalys på kinesiska som ska översättas till svenska eller engelska. Rapporten kommer sedan skickas ut till sågverken under februari.
 2. I maj kommer Mr. Li Peixing besöka Småland och hålla ett seminarium för intresserade sågverken för att förmedla marknadsinformation ifrån Kina. Ett antal kinesiska importörer av trävaror kommer att följa med på resan för att erbjuda B2B möten för småländska sågverk.
 3. I september ordnar vi en affärsresa till Kina med sågverk som är intresserade av att gå vidare. Vi kommer då att delta i en stor trämässa i Shanghai samt att göra kundbesök och studiebesök hos kinesiska träbearbetande företag.
 4. Efter Kinaresan jobbar vi vidare med de intresserade sågverken om hur en gemensam satsning på den kinesiska trämarknaden kan utformas.

Detta upplägg har den stora fördelen att sågverken erbjuds möjligheter till direkt kommunikation med den kinesiska träbranschen redan från början. På så sätt stimuleras sågverkens intresse i att aktivt delta i arbetet. En annan fördel är att affärsmöjligheter kan skapas under arbetets gång med början i samband med det kinesiska besöket i Sverige i maj.

Shanghaikontoret har också skapat en bra relation med Svenskt Trä (en del av Skogsindustrierna) som också är mycket aktiva på den kinesiska marknaden. Svenskt Trä som en riksorganisation är intresserade av att samarbeta med vårt regionala initiativ. Den nionde december ordnade Svenskt Trä ett mycket lyckat event i Shanghai under namnet ”Swedish Wood Day”, med cirka 400 personer deltagare. En fantastisk mötesplats blev det för alla, inklusive tolv svenska träföretag, där Småland representerades av Södra, VIDA och Bergqvist Timber.

Småländsk glasutställning i Suzhou

I samarbete med Suzhou Museum kommer Glasmuseet i Växjö ha en egen utställning i Suzhou under tre månaders från 18 maj. I anslutning till utställningen kommer även ett antal välkända Småländska varumärken att delta. Utställningen kombinerar på så sätt kultur med affärer i småländsk anda.

Delar av projektgruppen, som består av medarbetare på Regionförbundet Södra Småland och Kulturparken Småland, besökte Kina i november. Gruppen studerade utställningslokalen i det välkända Suzhou Museum och kom överens med museets personal och ledning om arbetsplan och andra viktiga detaljer.

suzhou-museum

Suzhou Museum är ritat av den mycket välkände amerikansk-kinesiske arkitekten Ieoh Ming Pei
Foto: www.szmuseum.com.

Delegationen hade även ett mycket givande möte med New Wave Group i Shanghai som var mycket positiva till projektet och såg fram emot ett spännande samarbete.

Även Shanghaikontoret deltog i delegationens besök och kommer under våren att arbeta med ett antal konkreta uppdrag som projektgruppen fördelar ut.

Shanghaikontoret sonderar kinesisk smålandsturism

Antalet kinesiska turister till Europa ökar enormt. Detta gäller även Sverige. Eller för att vara mer korrekt – Stockholm. Huvudstaden har hittills fått nästan all uppmärksamhet på grund av kinesers stora intresse för storstäder och shopping generellt. Begränsad kunskap om resten av Sverige hos kinesiska resebyråer är en annan viktig orsak till Stockholmsfixeringen.

Men, Småland har chans – om vi lyckas lyfta rätt saker till rätt målgrupper.

VisitSweden_logo

Shanghaikontoret medverkade därför i Visit Swedens stora workshop i Shanghai och Beijing i mitten av november där ett hundratal kinesiska resebyråer deltog.

Sverige representerades av 13 tunga aktörer med bl a SAS, Viking Line, Siljan Line, Radisson Blu och fyra olika regioner – Stockholm, Västra Götaland, Östergötland och Småland.

Under workshoppens speed-dating fick Småland en enorm uppmärksamhet bland de kinesiska deltagarna som köade till Shanghaikontorets monter. Många var intresserade av att hitta andra skandinaviska destinationer, attraktiva för kineser, än enbart det klassiska huvudstadspaketet – Helsingfors till Stockholm till Oslo till Köpenhamn.

Shanghaikontoret presenterade som ett första steg två förslag till paketering:

 1. Bröllop på Kalmar slott eller Teleborgs slott. Förslaget blev mycket populärt. Många kineser är beredda på att spendera mycket pengar på bröllop. Man vill gärna ha unika och framförallt oförglömliga upplevelser. Att hålla bröllopet på ett slott i Europa är extremt attraktivt, särskilt hos den nya generationen i de utvecklade kustregionerna.
 2. Paketresa Köpenhamn-Småland-Gotland-Stockholm. En sådan paketering riktar sig mot lite vanligare kinesiska turister som ändå är mer nyfikna på Sverige ”på riktigt” – utan att släppa storstäderna helt. Det blir inte heller så långa avstånd mellan destinationerna jämfört med de vanligaste resepaketen på marknaden där man bussas mellan de fyra nordiska huvudstäderna.

Jämfört med europeiska turister som gärna vill vara självständiga och fria är kineser mer vana vid resor där resor, program, hotell och mat är ordnat i detalj. För kinesiska resebyråer är det därför viktigt att de får hjälp med att ta fram programmen i Småland.

Shanghaikontoret kommer framöver, tillsammans med destinationerna i Småland/Öland att arbeta med detta. Ambitionen är att någon eller några kinesiska grupper ska besöka regionen till sommaren som ett test. Vi kommer inte under detta skede att marknadsföra oss till hela den kinesiska turismbranschen utan enbart ett par utvalda resebyråer som vi bedömer vara intresserade och seriösa.

Varför tror vi att Småland kan lyckas?

 • Vi är redan en turismregion med en väl utvecklad turistindustri. Vi har dessutom sådana varumärken som passar kinesiska turisters smak. IKEA, Glasriket, Kalmar slott för att nämna några. Får vi med dessutom Gotland i ett och samma resepaket blir hela resan också mer attraktiv.
 • Vi har eget kontor i Kina som kan fungera som en effektiv länk med drivande krafter mellan den småländska turismen och kinesiska resebyråer. Detta var särskilt efterfrågat och uppskattat av många kinesiska resebyråer under Visit Swedens workshop. En av dem i berättade i Beijing ”det är inte alls frivilligt att vi låser oss till Stockholm. Men vi har varken kunskap om eller kontakt med andra regioner i Sverige.”

Till sist men inte minst – en lyckad turismsatsning i Kina skulle också innebära en fördjupad förståelse om Småland ibland kineser. Vilket i sin tur skulle förbättra möjligheterna att arbeta för att främja handel och investeringar med världens näst största ekonomi.

För mer information om turismsatsningen, kontakta Wang Zhi.

Månadsrapport oktober 2013 Näringsliv

Denna månads rapport fokuserar på träbranschen. Under vecka 43 genomförde Shanghaikontoret personliga besök hos 15 sågverk i Småland för att förmedla marknadskunskap från Kina och för att uppmuntra sågverken att våga ta det strategiska steget mot den kinesiska marknaden. Vi presenterar också ett förslag hur mindre sågverk kan ta tillvara exportmöjligheter i Kina.

Första veckan i oktober blev en lång ledighet för de flesta i Kina på grund av nationaldagen 1 oktober. Större delen av övrig tid i denna månad gick till att förbereda, genomföra och följa upp Shanghaikontorets personliga besök hos ett antal sågverk i Småland. Satsningen har beskrivits i tidigare rapport och går ut på att förmedla marknadskunskaper från Kina till
småländska sågverk. Detta för att hjälpa regionens sågverk att våga ta det strategiska steget mot världens största marknad för sågade trävaror!

Under fem dagar besökte jag 15 sågverk i alla tre smålandslänen, varav de flesta var mellanstora och små sågverk med en årlig produktion på högst 100 000 m³ sågade trävaror. De två största av dem finns bland topp 10 i Sverige i producerad volym.

Ett stort tack till Träregion Småland och Träcentrum i Nässjö som varit en stor hjälp under
förberedelsen inför besöken. Ett antal kollegor Regionförbundet i Kalmar län och Södra Småland, Almi Kronoberg och Växjö kommun har också varit behjälpliga på olika sätt.

Mina budskap till sågverken är att den kinesiska trämarknaden har förändrats, att framgång i Kina kommer att kräva en seriös satsning och att även mindre sågverk kan ta tillvara möjligheterna om de samarbetar :

Marknaden förändras

 • Det blir allt svårare att få tag på sågtimmer för inhemsk tillverkning av sågade trävaror men efterfrågan fortsätter öka. Sågade trävaror blir mer och mer importberoende.
 • Kina är idag världens största importör av sågade trävaror med drygt 20 miljoner m³ under 2012.
 • Ryssland och Kanada dominerar marknaden, men har också på olika sätt skapat orolighet och instabilitet på marknaden. Kinesiska köpare har börjat söka fler och framför allt stabilare leverantörer. Där kommer norden in i bilden.
 • Formvirke av låg kvalitet används fortfarande i stora volymer i eftersom Kina fortsätter att satsa stort, både fastigheter och infrastruktur. Ökande efterfrågan på möbler, inredningar och även träkonstruktioner skapar en stabilt växande marknad med stor potential för svenska trävaror med högre kvalitet.
 • Svensk export av sågade trävaror till Kina har börjat ta fart. Den svenska exporten av sågade trävaror har tidigare varit mycket blygsam men ökat sakta men säkert sedan 2007. Exportvolymen steg över 100 000 m³ under 2011 och 2012. En rimlig uppskattning för 2013 är mellan 250 000-300 000 m³. Med all säkerhet kan man påstå att en förändring håller på att ske till Sveriges fördel på den kinesiska trämarknaden.

Seriös satsning krävs

 • Trots den stora marknadspotentialen och den fördelaktiga förändringen som pågår är Kinamarknaden fortfarande en svår marknad för att ta sig in i. Begränsad kunskap om svenska trävaror hos många kinesiska köpare i kombination med Sveriges höga produktpriser skapar en besvärlig marknadsintroduktion för alla svenska träföretag, vilket kräver att företagen måste göra seriösa satsningar för att överhuvudtaget kunna lyckas.
 • Att helt enkelt vara beroende av mellanhänder eller någon slumpvald agent lär inte leda till någon framgång. Vad som krävs är eget aktivt säljarbete.
 • Till skillnad från den europeiska marknaden där tydliga spelregler följs saknas i Kina välfungerande marknadsregler och lagar som skapar det grundläggande förtroendet mellan köpare och säljare. Personlig relation utgör därmed en grundförutsättning för att säkerställa långsiktiga samarbeten med kunden.
 • Den kinesiska marknaden är inget räddningspaket med snabba pengar när hemmamarknaderna i Europa sviker. Den måste betraktas som en långsiktig marknad med eget strategiskt tankande.

För att lyckas krävs en effektiv marknadsnärvaro – genom egna resurser som är lokala, lojala och kompetenta!

Små företag kan samverka

 • Ett mindre sågverk har svårt att vara attraktivt på den kinesiska marknaden där storlek och produktionskapacitet spelar en viktig roll hos de flesta köpare. Dessutom kan kostnaden för en aktiv Kinasatsning också vara en stor utmaning för ett enskilt sågverk.
 • ”Trä-Allians” – ett förslag för mindre sågverk att möjliggöra en aktiv Kinasatsning: Ett antal mindre sågverk (säg 5 st) går ihop och investerar en gemensam resurs på den kinesiska marknaden,  med förutsättningen att alla deltagare har ett seriöst och långsiktigt intresse av den kinesiska marknaden.

Generella intryck och sammanfattning av besöken

 • Alla företagen var på något sätt intresserade av den kinesiska marknaden. Inte så konstigt, annars hade de knappast tackat ja till besöket.
 • Många har exporterat till Kina tidigare, fast i oregelbundna små volymer oftast via exportörer. Större företag har jobbat med agenter i Kina. Ett få tal säljer även direkt till Kina.
 • Mycket få sågverk har en tydlig och konkret Kinasatsning förutom ett stort träföretag. Detta stora företag har dessutom varit mest aktiva i kommunikationen med Shanghaikontoret både inför och efter besöken, vilket överraskar till en viss del eftersom stora företag inte brukar uppmärksamma små organisationer som oss.
 • Kunskapen om Kinamarknaden är, inte förvånande, mycket begränsad hos sågverken. Man har fått eller blivit påverkad av en smal syn och fördomar om den kinesiska marknaden som oftast inte är förknippade med kvalitet och långsiktighet. Under goda tider hinner/behöver man inte satsa på Kina, under dåliga tider vågar man inte satsa på Kina. Branschen – som en del själva erkänner – saknar långsiktighet i arbetet. Och Kina är en långsiktig marknad, snarare än en sådan som ger snabba pengar.
 • Möten med företagets vd eller ägare leder ofta till djupare och intressantare diskussioner med både kort och långt perspektiv. På möten med enbart försäljningsansvariga tenderar diskussionen fokusera mer på affärer här och nu. Inte heller så märkligt, det är ju olika roller.

Fortsättningen då? Större företag tar tydligare ställning om sin ambitionsnivå. De uppskattade kunskapsutbytet  och kommer att kontakta Shanghaikontoret när behoven uppstår. När det gäller de mindre företagen vill de flesta ta del av den kinesiska marknaden. En del har tidigare försökt eller fortsätter att jobbar med hjälp av svenska exportföretag, men volymerna har varit försumbart små. Andra har ingen Kinaerfarenhet alls. Spontant tycker de flesta också att idén med ”Trä-alliansen” skulle vara intressant att undersöka och utveckla vidare.

Det var uppmuntrande att uppleva ett uppenbart intresse för Kinamarknaden hos de flesta sågverken, men lika uppenbart märks också försiktigheten. För att de mindre sågverken överhuvudtaget ska kunna gå vidare med Kinaspåret måste de själva våga mer och vara mer engagerade än de redan är idag. Till detta kan extern stimulans och stöd från den offentliga sidan vara bra – eller till och med nödvändig, med tanke på försiktigheten hos företagen.

”Trä-alliansen” Förstudie?
Trots det spontana intresset för konceptet ”Trä-alliansen” visade de flesta mindre sågverken också en viss osäkerhet om realismen hos denna idé. Det väcker många spontana frågor och funderingar:

 • Hur kan det rent praktiskt fungera? Ett gemensamt bolag med gemensam resurs? Eller en modell där ett av sågverken frontar för alla?
 • Hur skulle en beställning från Kina hanteras på ett rättvist sätt mellan olika sågverk på hemmaplan?
 • Olika sågverk kan tillverka olika dimensioner. Vad efterfrågas mest i Kina?
 • Kan svenska sågverk verkligen tjäna pengar i Kina? Hur ser prisutvecklingen ut?
 • På den europeiska marknaden är ju de olika sågverken konkurrenter. Vad skulle det orsaka för problem om man plötsligt jobbar ihop på Kinamarknaden? Hur kan vi övertyga ägarna?
 • Hur mycket kostar det att anställa en egen resurs i Kina? Hur hittar vi en sådan resurs som är bra?

För att hitta svar på dessa frågor diskuteras nu en eventuell förstudie i samarbete med Träregion Småland och Träcentrum i Nässjö. Mer om detta kommer du att kunna läsa här på bloggen framöver.

Hela rapporten som ett dokument hittar du här.

/Wang Zhi